sms quảng cáo

sms quang cao mang lại hiệu quả cao: Hiện nay trên thế giới sms quang cao đã chiếm 99% dùng cho việc marketing thương hiệu của mình. Đó là bởi vì chi phí cho việc quảng cáo vô cùng thấp, so với những loại hình quảng cáo trên truyền hình, … xem tiếp

SMS BrandName

 

SMS Brandname là gì?

Hiện nay có hơn 120 triệu thuê bao di động tại Việt Nam đó là “ vùng đất mới” cho các doanh nghiệp khai thác. SMS Brandname là dịchvụ quảng cáo qua SMS với khả năng tiếp cận khách hàng cao, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao, đặc biệt giới thiệu với khách hàng thương hiệu của doanh nghiệp.

Điểm khác nhau giữ SMS Brandname và SMS Spam

SMS Spam SMS Brandname
Hiển thị số điện thoại sim rác Hiển thị tên công ty tại dòng người gửi ( Sender)
Gửi được duy nhất tin nhắn text Gửi được tin nhắn text, hình ảnh, video
Gửi tin nhắn không tập trung vào đối tượng Phân nhóm đối tượng khách hàng, tập trung gửi tin nhắn  của khách hàng doanh nghiệp

 

1z0-808 Brain dumps   ,
70-347 certification   ,
ADM-201 test   ,
HP0-S42   ,
1z0-808   ,
PMP Study Guides   ,
70-411 Brain dumps   ,
220-801   ,
300-208Exam   ,
2V0-621D test   ,
700-501 Exam   ,
220-802Test   ,
100-101 certification   ,
9L0-012 certification   ,
ICGB certification   ,
642-732   ,
MB6-703 exam   ,
9A0-385 pdf   ,
300-320 exam   ,
101 Study Guides   ,
300-101Exam   ,
350-018 Study Guides   ,
1Z0-804 test   ,
70-412 pdf   ,
700-501 test   ,
300-135 test   ,
210-065 certification   ,
70-462 certification   ,
70-463   ,
HP0-S42 test   ,
642-732   ,
9A0-385 Study Guides   ,
74-678 test   ,
220-802 Brain dumps   ,
CAP pdf   ,
300-135 test   ,
70-413Exam   ,
2V0-621D pdf   ,
1Z0-060Test   ,
350-029 dumps   ,
210-065 test   ,
200-355 certification   ,
101 Exam   ,